Aktaş Civata Blog

Civata

                Cıvata, genel bir kullanım için önemlidir. Özellikle yakın ve birbirini tamamlayan öğeler için birebir kullanım sağlar. Makine parçalarını birbirine yakın bir şekilde birleştiren makine gövdesini her türlü bağlayan vidalar ile anahtar arasına sıkışıp burada civata tornavida ile sıkılıp sökülürse bu arada kalan vida denir. Ancak araya cıvata konursa bu durum için çok daha sıkı bir durum söz konusu olacaktır. Daha kuvvetli ve çok daha sıkı bir ölçüm olmasında cıvataların makine üzerinde yoğun olan bir etkisi olacaktır. Ancak cıvataların genel özellikleri vardır. Bunlar genel itibariyle somunların bulunduğu yerlerde sıkma yapacaklardır. Genellikle vidalarda bir gövde üzerinde kalacaklardır. Aynı zamanda bunları bir bü

Rondela - Pul

                Pul için cıvata pulu tabirini de kullanmak gerekecektir. Ürünün kullanım alanı oldukça pratik bir noktadadır. Bunun için makinenin kullanımını gerekli kılan cıvata, pul ve vida gibi tüm ürünlerin tamamlayıcısı niteliğinde olacaktır. Yüzeyin tahribat yapması sonucunda kullanılan bu ürünlerin değerleri ise son derece önemlidir. Ürünlerin kullanımı bağlantı elemanları arasında yer alan cıvatanın baş kısmını gevşemesi üzerine ürünlerin sorun yaratmasıdır. Sürtünmeye bağlı olarak burada olan cıvatanın zarar görmesine neden olacaktır. Paslanma gibi durumlarda bu duruma yol açan etkenlerden birisidir. Temas nedeni ile daha fazla gerçekleşen bu kısımda engellerin açılmasına yarayan ve son derece etkili olan parça i&c

Somun

                Somunun Civata ile her zaman bağlantılı olması dolayısı ile bir arada bulunacaklardır. Cıvata ile bağımsız düşünmek yanlıştır. Somunlar cıvata ile bağlantılı olup aynı zamanda son derece kaliteli bir şekilde sıkma görevini yerine getirecektir. Aynı zamanda makine elemanları olarak da görülebilir. Somunların takılacağı yerlerin ölçümü de önemlidir. Burada baş kısmı mühim olan bu malzemelerin son derece etkin ve oldukça önetil bir görevi vardır. Somun ne denlim sıkılırsa o denli bir yüksek fayda sağlayacaktır. Cıvataların diş kısmında bulunan ve uzamasına yardımcı olan kısmın somunlar ile uyum sağlaması gerekirdir. Somun dendiği zaman yakın zaman içinde son derece sıkma kuvvetini etkileyen bir takım olduğu söylenecektir. Ancak kaliteli bir malzem

Vida

Vida, kullanım açısından son derece önemli bir üründür. Bugün gördüğümüz tüm makinelerde bulunması ile karşımıza çıkan ürünlerin yan noktaları asla bulunmamaktadır. Makinenin büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre farklılık gösteren bu ürünlerin son derece önemli görevleri vardır. Genel itibari ile ürünün tam anlamı ile aktarımının sağlanması için ürünlerin ne için kullanıldığına bakmak gerekir. Vidaların esas olarak kullanımı silindirik bir zemin ve mil üzerine üretimlerinin yapılması gereklidir. Çaplarına ve santimlerine göre değişiklik gösteren bu ürünlerin mümkün olduğunca eşit orantılar içermesi beklenecektir. Sarılma yönüne göre değişiklik göstere